Find et job

Nordsjællands Hospital

Spændende stilling som klinisk vejleder til Onkologisk og Palliativ afdeling Nordsjællands Hospital

Beskrivelse

Vi søger en klinisk vejleder til at varetage uddannelsen af sygeplejestuderende på Onkologisk og palliativ afdeling i Hillerød pr. 1. maj 2023

Om opgaven
Onkologisk og Palliativ afdeling varetager den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende på 1. 2. 5. 6. og 7. semester. Som klinisk vejleder står du for at sikre pædagogisk og sygeplejefagligt veltilrettelagte klinikforløb i samarbejde med afdelingens anden kliniske vejleder, afsnittes sygeplejersker samt oversygeplejerske. Som led heri står du blandt andet for:


• organisering og koordinering af uddannelsesforløb i afdelingen

• at varetage den daglige undervisning, vejledning og oplæring af den studerende

• at vejlede & undervise afdelingens personale i understøttende pædagogiske tiltag

• at planlægge og gennemføre uddannelses- og evalueringssamtaler

• at vejlede og være eksaminator ved intern prøve

• at medvirke i klinisk forberedende undervisning

Om afdelingen
Onkologisk og Palliativ afdeling varetager medicinsk behandling og pleje af onkologiske patienter i Nordsjælland med bryst-, lunge- samt mavetarmkræft Vi er fordelt på to matrikler.
Palliativ enhed er placeret i Frederikssund med plads til 8 patienter og en udefunktion med behandling af patienter i eget hjem. Indsatsen her er målrettet specialiseret palliation hos patienter med og uden kræftsygdom.
Onkologisk afdeling 0861 og 0862 er placeret i Hillerød og består af et ambulatorie, hvor gennemsnitlig 60-70 patienter dagligt møder ind til behandling og konsultationer samt et sengeafsnit med 14 sengepladser.
Ansættelse som klinisk vejleder vil fortrinsvis være i Hillerød med tæt samarbejde med klinisk vejleder i Frederikssund

Vi kan tilbyde dig

• Spændende patientforløb og sparring med dygtige engagerede kollegaer

• Arbejdsglæde og gode muligheder for arbejdstilrettelæggelse

• Samarbejde i vejledernetværk på hospitalsniveau

• Mulighed for supplerede uddannelse samt deltagelse i temadage ved fx FSUS

Din kommende kollega Tine siger om stillingen:

"I Onkologisk og palliativ afdeling er der plads og rum til de studerende. Vi har fokus på at have et godt arbejdsmiljø og der er fra kollegaer stort engagement og respekt for arbejdet med de studerende. Som klinisk vejleder er der stor frihed omkring planlægningen af de studerendes forløb og der følger stor tilfredsstillelse med ved at se de studerende trives og vokse i afdelingen".

Om dig:

Du er uddannet sygeplejerske og har en relevant efteruddannelse alternativ lyst hertil. Du behersker sygepleje på et højt fagligt niveau, har erfaring med vejledning af studerende og relevant klinisk baggrund. Du er nysgerrig og undersøgende og har gode kommunikative og sociale kompetencer.
Du indgår aktivt i at understøtte det kliniske personale i at varetage undervisningsopgaven i relation til såvel studerende som elever, og du har en evne og lyst til at integrere teori og forskning i den daglige kliniske sygepleje.

Yderligere information
Den kliniske vejleder refererer til oversygeplejerske Jane Pokorni. Stillingen er som udgangspunkt vagtfri men med ca. 8 planlagte weekender pr. år.

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte klinisk vejleder Tine Leegård Pedersen på telefon: 20 31 53 96 eller oversygeplejerske Jane Pokorni på telefon: 48292272, hvor også stillingsbeskrivelse kan rekvireres.

Du er også velkommen til at lave en aftale om at kigge forbi til et besøg og uformel samtale, så vi alle kan få en fornemmelse af et gensidigt match.

Stillingen er fast og på 32 timer om ugen. Tiltrædelse 1. maj 2023 eller efter aftale.

Sendt i 12.03.2023

Udløb i 19.03.2023

Denne ledige stilling er lukket